Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak alınacaktır); kanuni merkezi Ortabayır Mah. Dereboyu Cad. No:12/1 Kağıthane/Istanbul - Turkey adresinde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde usulüne uygun olarak kurulan ve var olan Aryaland Teknoloji Ticaret A.Ş. (bundan böyle “Aryaland” olarak anılacaktır) ve gebbemarket.com internet sitesine (bundan böyle “Gebbemarket” olarak anılacaklardır) üye olan/olacak kişi (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında imzalanmış olup işbu Sözleşme; Aryaland ve Üye’nin hak ve yükümlülüklerinin, uygulama üzerinde sunulan hizmetlerin, ürünlerin, servislerin ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Aryaland ve Üye bundan böyle münhasıran “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.

MADDE 1. TANIMLAR

1.1. Gebbemarket: gebbemarket.com internet sitesi ve Android ve IOS işletim sistemleri üzerinden hizmete sunulan/sunulacak uygulamalarını ifade eder.

1.2. Üye: Gebbemarket’de sağlanan ürün/içerik/hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde faydalanmak isteyen, Aryaland tarafından üyelikleri onaylanarak Gebbemarket’e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.

1.3Aryaland: Aryaland’ı, Gebbemarket için kurulacak şirketi ve iştiraklerini ifade eder.

1.4. Link: Gebbemarket üzerinden bir başka web sitesine, uygulamaya, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Gebbemarket’e, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

MADDE 2. ÜYELİK SİSTEMİ

2.1.    Üye, Gebbemarket’e üye olmak isterse, önce Gebbemarket üzerinde yayınlanan Üyelik Formu'nu doğru bilgiler ile doldurmak ve bu dokümanda belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. Üye, kararı doğrultusunda Kayıt Formu'nun altında bulunan (Üye Ol) veya (Vazgeç) butonunu tıklar. Üye Ol butonunu tıkladığında işbu Sözleşme’deki şartları kabul etmiş olacaktır.

2.2.   Üye, Gebbemarket üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"ye sahip olur. "Kullanıcı Adı" Üye'ye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Aryaland, Üye’nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak hatalardan/problemlerden sorumlu değildir. Şifresini üst üste 3 kez yanlış giren kullanıcı "Şifremi Unuttum" bölümüne yönlendirilir ve yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlaması istenir. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan Üye, yeni şifresini tanımlar ve bu adımdan sonra Gebbemarket’e Üye olarak her giriş yaptığında bu yeni şifre geçerli olur.

MADDE 3. HİZMETLERİN VE HAKLARIN KAPSAMI

3.1.      Aryaland, işbu sözleşmeyi onaylayan Üye’ye Gebbemarket üzerinden aşağıdaki hizmetleri bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sunacaktır:                 a) Gebbemarket üzerinden yiyecek, giyecek v.b. ürün satımı,

               b) Üyenin Gebbemarket’e üyelik işlemlerinin yapılması; Üye’nin kişisel bilgilerinin (isim, soyad, e-posta, doğum tarihi, ve cep telefonu) alınması, güvenli bir şekilde tutulması, Üye istediğinde veya güvenlik uygulamaları sebebiyle Gebbemarket gerekli gördüğünde bu bilgilerin Üye tarafından Gebbemarket üzerinde güncellenmesinin sağlanması.

3.2.   Aryaland, Gebbemarket üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği Gebbemarket’de yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. Üye bu durumu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.  Gebbemarket bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; Üye’nin Aryaland tarafından belirlenecek olan ve Gebbemarket’in ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Aryaland, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin Gebbe’de yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. Üye bu durumu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.      Aryaland önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın sitenin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, Gebbemarket’in yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

3.4.    Aryaland, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Aryaland’ın Üye’ye ve/veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.5.    Aryaland, Gebbemarket’e erişilmesi, Gebbemarket’in ya da Gebbemarket’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

MADDE 4. ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.    Üye, Gebbemarket’e üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Aryaland’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.    Üye, Gebbemarket’i kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

4.3.    Üye, Gebbemarket’de verilen doktor, psikolog ve diyetisyen tavsiyelerinin (diyet programı, psikolojik destek, alınması tavsiye edilen ilaç veya besin takviyeleri v.b.) muayene niteliğinde olmadığını, tavsiyeler sonucu aksi bir durum oluşması halinde doktoruna danışması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aryaland’ın bu gibi durumlarda yaşanacak zarar ve ziyanlardan Aryaland’ın Üyeler’ine ve/veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.4.    Üye, Gebbemarket’i hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde ve yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.5.    Gebbemarket üzerinden, Aryaland’ın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Üye’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin ve/veya başka içeriklerin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Gebbemarket üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve/veya içerikleri hakkında Aryaland’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üye’nin kendi sorumluluğundadır.

4.6.    Gebbemarket’i kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Gebbemarket üzerinde işlem yapabilirler. Üye, Gebbemarket dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukların kendine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7.    Üye, Aryaland ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin Gebbemarket üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Aryaland’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.8.    Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde Aryaland ve/veya 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9.    Üye, hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Gebbemarket’in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10.    Üye, Üye verilerinin Aryaland’ın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, v.b. durumlardan kaynaklı olarak) dolayı oluşabilecek zararlardan ötürü Aryaland’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11.    Üye, Gebbemarket üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine Gebbemarket ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Aryaland tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12.    Gebbemarket’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi, know-how ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Aryaland’a ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Üye, Gebbemarket’in ziyaret edilmesi ve/veya Gebbemarket’deki hizmetlerden yararlanılmasının söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13.    Gebbemarket’in bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Üye, Gebbemarket’de yer alan bilgilerin hiçbir şekilde çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, kopyalanamayacağını, sunulamayacağını ve/veya aktarılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, Aryaland’ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Aryaland’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye Aryaland’a ödemekle sorumlu olacaktır.

4.14.    Aryaland, Üye’nin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da Gebbemarket’i kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5. KİŞİSEL VERİLER

5.1.    Aryaland, Üye’ye ilişkin bilgileri, Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Gebbemarket’in Üye’den elde ettiği kişisel bilgi ve veriler Aryaland tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak Üye, aksini belirtmediği sürece Gebbemarket’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, Aryaland ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına Gebbemarket ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Aryaland’u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.    Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Aryaland tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.    Üye’nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir.

MADDE 6. SONA ERME VE FESİH

6.1.    İşbu Sözleşme, Üye’nin üyelikten ayrılması, Aryaland’ın Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Gebbemarket’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

6.2.    Üye'nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda Aryaland, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Aryaland’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye bu hususa itiraz edemez.

MADDE 7. KISMİ GEÇERSİZLİK

7.1.     İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin herhangi bir nedenden dolayı kısmen veya tamamen hukuka aykırı, geçersiz veya icra edilemez olduğu tespit edilirse, bu madde veya kısım ve etkisiz kıldığı diğer hüküm ve kısım, Sözleşme’nin bir parçası addedilmeyecek ve işbu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliğini, yasalara uygunluğunu ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

MADDE 8. FERAGAT

8.1.    Aryaland’ın işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını veya yetkisini tamamen veya kısmen kullanmaması veya ertelemesi işbu Sözleşme’deki herhangi başka bir hakkından veya yetkisinden feragat ettiği veya gelecekte kullanmayacağı anlamlarına gelmez veya bu hakkı veya yetkiyi daha sonra kullanmasını veya işbu Sözleşme’nin ihlali durumunda diğer hak, yetki ve çözümlerini kullanmasına engel teşkil etmez. İşbu Sözleşme hükümlerinden yapılan herhangi bir feragat veya hak sahibinin hiçbir onayı yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olamaz.

MADDE 9. DEVİR VE TEMLİK

9.1.    Aryaland, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak https://gebbemarket.com için kurulacak şirkete kısmen veya bütünüyle devredebilir. Üye işbu Sözleşme’yi ve bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını Aryaland’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemez.

MADDE 10. UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1.     İşbu Sözleşme ve Sözleşme çerçevesinde Taraflar arasındaki ilişkide Türk hukuku uygulanacaktır.

10.2.    İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11. TEBLİGAT VE YAZIŞMALAR

11.1     İşbu Sözleşme kapsamında, yapılacak tüm bildirimler Türkçe dilinde yapılacaktır. 

11.2    Üye, işbu Sözleşme ile ilgili veya Sözleşme’ye ilişkin yapacağı her türlü bildirimi ve tebligatı iadeli taahhütlü mektup veya fax ile Aryaland’ın aşağıda yazılı adresine yazılı olarak yapılacaktır.

Aryaland Teknoloji Ticaret A.Ş.

Adres: Ortabayır Mah. Dereboyu Cad. No:12/1,
34413 Kağıthane/İstanbul - Turkey

Telefon: +90 212 706 33 03

E-mail: iletisim@gebbemarket.com

11.3 Üyenin, Aryaland’a bildirdiği adres, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres olarak kabul edilir. Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak Aryaland’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

11.4 Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin kendisine e-posta ile yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Aryaland tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Aryaland sorumlu değildir.

MADDE 12. DEĞİŞİKLİKLER

12.1.    Aryaland, Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Gebbemarket’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13. GİZLİLİK

13.1    Üye, işbu Sözleşme’nin ifası çerçevesinde Gebbe ve Aryaland ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Aryaland’ın izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir.

13.2    Aryaland, Üye’ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca Aryaland bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

MADDE 14. DELİL ANLAŞMASI

14.1.    Üye işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Aryaland’ın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15. MÜCBİR SEBEP

15.1.     Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, isyan, savaş grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Aryaland’ın kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

15.2.     Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, Üye tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Aryaland’dan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talebi mümkün olmayacaktır. Üye bu durumu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 16. DİL

16.1.     İşbu Sözleşme Türkçe olarak akdedilmiş olup resmi ve orijinal metni Türkçe’dir. Başkaca herhangi bir dile çevrilmişse, çelişki halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.

Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme 16 (onaltı) maddeden ibaret olup Üye’nin kayıt formunu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıklamasıyla karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.