ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ

Aryaland Teknoloji Ticaret A.Ş.’yi ve daha sonra kurulacak olan diğer şirket ve iştiraklerini (“Şirket”) olarak, tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri “gebbemarket.com” uzantılı İnternet Sitesi ve dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri diğer çevrimiçi veya çevrimdışı mecralarımızı (“Dijital Platform”) ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi birtakım teknolojilerden (‘çerezler’) faydalanmaktayız. Bu teknojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz sair mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amaç, tarafımızca yürütülmekte olan her türlü Dijital Platform’un işletilmesi sırasında uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektir. İşbu Çerez Aydınlatma Metninde hizmetinize sunduğumuz Dijital Platformlarda  hangi çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğimizi sizlere açıklamak isteriz.

Şirket olarak Dijital Platformlarda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş her türlü değişiklik Dijital Platformlarımızda yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini işbu aydınlatma metninin başında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Hangi çerezler hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

gebbemarket.com web sitemizde kullanılan çerezler nelerdir?

Çerezlerin Kullanımını nasıl kontrol edebilirim?


Veri Sahibi olarak haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız:

•   Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•   Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•   Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme,

•   İlgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•   Düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama halinde zararın giderilmesini talep etme

Bu dokümana ilişkin sorularınız ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın kullanılması amacıyla bize Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ulaşabilirsiniz. Başvurularınıza mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.